ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ฯ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

62_25 พย.62 ประกาศรายชื่อฯเพื่อย้ายผอ.รพ.สต.,นักจัดฯ (หล่มเก่า,หนองไผ่)

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศรายชื่อฯเพื่อเลื่อนเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน ใน สสจ.เพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสุขสำราญ ชั้น 4 อาคารเพชบุระ สสจ.เพชรบูรณ์ เวลา 08.00 น.-08.30 น.

ประกาศรายชื่อฯ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) สังกัดโรงพยาบาลหล่มสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) สังกัดโรงพยาบาลหล่มสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รับสมัครเพื่อเลื่อนฯเภสัชกร ชำนาญการพิเศษ 29 ตค 62