ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เป็นวงกว้างทั่วประเทศไทยและทั่วโลก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเฝ้าระวัง

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือของผู้ที่จะมาสมัครพนักงานราชการทุกท่าน……

ต้องสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย และกรอกใบสมัครให้ถูกต้อง ใบสมัครพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

  1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 – 3 เมษายน พ.ศ.2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศฯรับสมัคร พรก. 3 อัตรา

มาตรการการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการกลไกการวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการกลไกการวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

 

ดาวน์โหลด