ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต.นักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต.นักวิชาการพัสดุ ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2562  ประกาศผู้ผ่าน ครั้ง 1 (ข้อเขียน) 15 ตค 62

แบบประเมินเลื่อนระดับชำนาญการ แพทย์และทันตแพทย์

แบบประเมินเลื่อนควบแพทย์-ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการเลื่อนระดับเป็นชำนาญการ
โดยดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการ 4 ปี ขึ้นไป
ทั้งนี้ต้นสังกัดสามารถส่งแบบประเมินฯได้ตั้งแต่ข้าราชการดังกล่าวดำรงตำแหน่งครบตามระยะเวลา ทั้งสถานะดำรงตำแหน่งหรืออยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนระดับต่อไป
แบบประเมินขั้นควบ แพทย์ ทันตแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (สอบข้อเขียน) ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ข้อเขียน) ต.นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา 9 ตค 62

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารเพชบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุฯ ตำแหน่ง จพ.เวชสถิติ

ประกาศ… ขอเลื่อนวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ต.นักวิชาการพัสดุ

ประกาศ…. ขอเลื่อนวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา 

จากเดิมประกาศ  วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ขอเลื่อนเป็น วันที่ 9 ตุลาคม 2562

เนื่องจากคณะกรรมการบางท่านติดราชการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 27 กันยายน 2562 (เวลาราชการ) ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ต.นวก.พัสดุ 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่  30  กรกฎาคม พ.ศ.2562 – 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พขร. 1 อัตรา