แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานยริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานยริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

 

เอสารขอเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานยริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รับสมัครนักศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ระบบรับสมัครนักศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9.00 น.วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 30 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดนี้ https://admission.pi.in.th/admission/