แบบประเมินเลื่อนระดับชำนาญการ แพทย์และทันตแพทย์

แบบประเมินเลื่อนควบแพทย์-ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการเลื่อนระดับเป็นชำนาญการ
โดยดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการ 4 ปี ขึ้นไป
ทั้งนี้ต้นสังกัดสามารถส่งแบบประเมินฯได้ตั้งแต่ข้าราชการดังกล่าวดำรงตำแหน่งครบตามระยะเวลา ทั้งสถานะดำรงตำแหน่งหรืออยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนระดับต่อไป
แบบประเมินขั้นควบ แพทย์ ทันตแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (สอบข้อเขียน) ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ข้อเขียน) ต.นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา 9 ตค 62

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารเพชบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุฯ ตำแหน่ง จพ.เวชสถิติ