ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.เพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.เพชรบูรณ์

หนังสือส่งประกาศรับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.เพชรบูรณ์1

หนังสือส่งประกาศรับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.เพชรบูรณ์2