ประกาศ…. ขอเลื่อนวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา 

จากเดิมประกาศ  วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ขอเลื่อนเป็น วันที่ 9 ตุลาคม 2562

เนื่องจากคณะกรรมการบางท่านติดราชการ