รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารเพชบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุฯ ตำแหน่ง จพ.เวชสถิติ