ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (สอบข้อเขียน) ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ข้อเขียน) ต.นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา 9 ตค 62