ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

  1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 – 3 เมษายน พ.ศ.2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศฯรับสมัคร พรก. 3 อัตรา