รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่

ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 3 อัตรา (ข้อเขียน)