ประกาศกำหนดวันสอบความรู้ความสามารถฯ(สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักวิชาการสาธารณสุข

ในวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง (ชั้น6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศกำหนดวันสอบความรู้ความสามารถฯ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป