ประกาศการเปลี่ยนแปลงเวลาในการสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ (ข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป

ประกาศการเปลี่ยนแปลงเวลาในวันสอบข้อเขียน พรก.7สค63