ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563                                                   ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลหล่มสัก)

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  (ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า)

3.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  (ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า)

4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  (ปฏิบัติงานประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ)

ประกาศรับสมัคร พรก 4 อัตรา (16-22ตค63)