ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ

ในวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง (ชั้น6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พรก 29ตค63