นายภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2

แสดงความยินดีต้อนรับ นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูณ์

ณ ห้องประชุม เบนทูล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

แสดงความยินดีต้อนรับนายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์