ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุขสำราญ ชั้น 4 อาคารเพชบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน