รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์