ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายกมล กัญญาประสิทธิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์ข้อมูล ITA เพชรบูรณ์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เอกสารเปิดเผยข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร / สมัครงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

COVID-19 Phetchabun Dashboard


เตือนภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ประกาศเปิดเผยราคากลางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศเปิดเผยราคากลางโรงพยาบาล

ประกาศเปิดเผยราคากลางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ข่าวกิจกรรม ชาวสาสุขฯเพชรบูรณ์

ระบบงานทางด้านสาธารณสุข