ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจ หัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง จำนวน 1 คัน ให้กับ โรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์