ประกาศไม่มีผู้มาสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

อนุสารพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ ปี 2566 ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังเพชรบูรณ์

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ไ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

แจ้งประชาสัมพันธ์การเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (ซักซ้อมใหม่)

แจ้งประชาสัมพันธ์การเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (ซักซ้อมใหม่)

ประกอบด้วย ภาพที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์แห่งแ

ประกาศการเปลี่ยนแปลงเวลาในการเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ช่องทางการสมัครและส่งเอกสารการสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วในการด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์