ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปี 2567