ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง โรงพยาบาลศรีเทพ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจ หัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง จำนวน 1 คัน ให้กับ โรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการ เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ให้ รพร.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ รพร.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 4 เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ให้กับ รพ.วังโป่ง 2 เครื่อง และ รพ.ศรีเทพ 1 เครื่อง