ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ให้กับ รพ.วังโป่ง 2 เครื่อง และ รพ.ศรีเทพ 1 เครื่อง