ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปี 2567

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีนี้มารายงานตัวเ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจ หัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง จำนวน 1 คัน ให้กับ โรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจ หัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง จำนวน 1 คัน ให้กับ โรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการ เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปี 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ให้ รพร.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ รพร.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ รพร.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์