ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่อง ประกวดราคาซ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

แจ้งประชาสัมพันธ์การเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

แจ้งประชาสัมพันธ์การเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกอบด้วย ภาพที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์แห่งแ

ประกาศการเปลี่ยนแปลงเวลาในการเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ช่องทางการสมัครและส่งเอกสารการสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วในการด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์