ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT Scan) พร้อมโปรแกรมตรวจพิเศษด้านรังสีวิทยา จำนวน ๗๐ รายการ ระยะเวลา ๓ ปี สำหรับ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ชุด สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ประกาศกำหนดวันสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สอบข้อเขียนในวันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

1.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา 2

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่องตรวจ(blade) ไม่น้อยกว่า ๑ อัน จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

Rich Text Editor, templateData, Press AL

ประกาศเลื่อนการจัดสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำหรับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

สอบข้อเขียนพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในวันที