ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ตุลาคม พ.ศ.2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

แนวทางการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในสาขาพยาบาลศาสตร์สำหรับพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ

แนวทางในการจัดทำเอกสารผลงานวิชาการเพื่อขอประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรักษาราชการแทนตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์