การสมัครและส่งเอกสารการสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 8 อัตรา)

การสมัครและส่งเอกสารการสมัครข้าราชการเข้

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๓๓ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่อง ประกวดราคาซ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม พ.ศ.2567)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนัก

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์จำนวน ๑ ระบบ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจัง

ประกวดราคาซื้อเคีรื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๓๓ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง โรงพยาบาลศรีเทพ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง จำนวน ๑ คัน ให้กับ โรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด ให้กับ โรงพยาบาลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์