ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง จำนวน ๑ คัน ให้กับ โรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์