ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม พ.ศ.2567)

  1. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม พ.ศ.2567)