ขอให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีนี้มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 – 9.00 น. ยังหน่วยงานที่ตนเองสมัคร ตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปี 2567