ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2567