(รพ.ศรีเทพ)ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึงปีงบประมาณ 2569 จำนวน 1 รายการ

เอกสาร

(รพ.ศรีเทพ)ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพร้อมน้ำยา