ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต.นายช่างเทคนิค และ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสุขสำราญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์