สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) สอบข้อเขียน
ตามกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (สอบข้อเขียน)