ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา

2.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

3.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา