รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ,สอบสัมภาษณ์) และขอให้ผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ มารายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวตามประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ,สอบสัมภาษณ์) เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป