ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2566 ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ (ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองเท่านั้น)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2566