ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

  1. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 (วันเวลาราชการ)

ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา