(รพ.หล่มสัก)รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

เปิดเผยข้อมูลงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564

เอกสารเปิดเผยข้อมูลงบทดลอง ประจำเดือน กั

ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ชุด สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน สำหรับ รพ.บึงสามพัน,รพ.ศรีเทพและรพ.วังโป่ง

ประกาศเชิญชวน ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน สำหรับโรงพยาบาลบึงสามพัน,โรงพยาบาลศรีเทพและโรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน ประกาศจังหวั