ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง จำนวน ๓ เครื่อง ให้กับ รพ.ชนแดน , รพ.หนองไผ่ และ รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ประกาศเชิญชวน ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน สำหรับ รพ.บึงสามพัน,รพ.ศรีเทพและรพ.วังโป่ง

ประกาศเชิญชวน ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา จำนวน ๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกาศเชิญชวน ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื