ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับราชการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับราชการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์