ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่อง ประกวดราคาซ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องพัก คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๔๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่ โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน ๑ คัน สำหรับ รพ.สต.นาตะกรุด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณฺ์ เรื่อง ประกวดราค

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ สำหรับโรงพยาบาลเขาค้อ

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ ๓๒๗ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง ที่ โรงพยาบาลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา