ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุขสำราญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ หากไม่ไปตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์