อนุสารพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ ปี 2566 ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์